How do we feed the city?
Chut-IceT samen

Supermarkt van de Toekomst

Vroeger. Vroeger haalden mensen hun eten uit de natuur. Later werden het gespecialiseerde winkels, zoals bakkers, groenteboeren, vishandelaars en slagers. En toen, nog helemaal niet zo lang geleden, was er iets nieuws: de supermarkt. Eén plek, waar je alles kunt krijgen.

Het werd een groot succes: tegenwoordig halen Nederlanders gemiddeld zo'n 70 procent van hun levensmiddelen bij supermarkten. Maar de supermarkt is niet onomstreden: van de ruim tienduizend producten die in veel grotere supermarkten te vinden zijn, is maar een klein deel echt gezond of voedzaam te noemen. Ook komt veel eten van ver, terwijl lokaal geproduceerd voedsel soms verstoken blijft van een publiek. Kan dat niet beter?

Bij Flevo Campus draaien we er niet omheen: ook wij gaan naar de supermarkt. En dat is reuze fijn. Maar zouden we niet kunnen kijken of de supermarkt iedere keer een klein stukje beter kan worden? Wie bepaalt wat er in het schap ligt? Bij Flevo Campus willen we de regie bij de consument leggen. We vragen aan de Almeerder: wat mis jij in de supermarkt? Wat eet en drink jij graag? Vanuit die antwoorden doen we onderzoek, maar kijken we ook wat het in de praktijk betekent om dingen te veranderen. Zo zetten we een bijvoorbeeld eigen lokale productlijn op.

Meer

timothy-dykes-x7Xn9yMyf30-unsplash

Smaak van de Toekomst

Waarom eten mensen zoals ze eten? Die vraag is enorm belangrijk. Zeker als je wilt dat mensen in de toekomst duurzamer of gezonder gaan eten, zul je moeten begrijpen waarom mensen nu zo eten als ze doen.

Het antwoord is complex, want er spelen meerdere factoren. Wat mensen eten is in grote mate afhankelijk van de cultuur en van de omgeving waarin ze opgroeien. Maar het is ook afhankelijk van wat mensen nodig hebben om te kunnen leven: mensen vinden zout, vet en zoet bijvoorbeeld lekker en dat komt in belangrijke mate omdat de natuur ons zo geprogrammeerd heeft.

En daar komen we bij een belangrijk punt: een van de belangrijkste drijfveren voor mensen om iets wel of niet te eten is... SMAAK. Daarom richt Flevo Campus zich in Smaak van de Toekomst op het toevoegen, verbeteren, benoemen of creëren van (nieuwe) smaken. Zijn er bijvoorbeeld ondergewaardeerde, potentieel heerlijke reststromen te vinden? Of valt er juist meer te genieten door in het verleden te graven?

Hieronder vind je alle activiteiten die de campus binnen het Smaak van de Toekomst-thema onderzoekt (vaak in samenwerking met partners trouwens!).

Meer

Appel plukken

Stadspark van de Toekomst

Hoe zorgen we dat steden in de toekomst gezonder, duurzamer, gezelliger en prettig leefbaar zijn? En kan voedsel daar een hoofdrol in spelen? Als je die vraag aan een grote groep mensen stelt, zal een aanzienlijk deel beantwoorden dat er binnen de moderne stad meer ruimte moet komen voor het zelf produceren van je voedsel. Denk aan volkstuintjes en schooltuinen: ze zijn educatief, dragen bij aan een fijne, groene omgeving, een prettiger leefklimaat, sociale cohesie en leveren een bijdrage aan de voedselvoorziening (zij het bescheiden).

Bij Flevo Campus denken we na over de stedelijke voedselvoorziening van de toekomst. Maar de campus ligt ook in een toekomstige woonwijk, Hortus, gelegen aan het Almeerse Weerwater. En in die waterpartij vind je het eiland Utopia, waar Flevo Campus het (eetbare) Stadspark van de Toekomst in de praktijk onderzoekt. Zowel met een schooltuinencomplex als met een stadstuinderij, maar ook door het organiseren van publieksbijeenkomsten, evenementen en meer.

Meer

Zuivel

De zaak zuivel

In deze blogreeks onderzoeken Lector Stedelijke Voedselvraagstukken Esther Veen en Flevo Campus onderzoeker Gaby van der Wens welke rol zuivel - dierlijk én plantaardig - inneemt in het voedselpatroon van Almeerders. Op die manier proberen ze zicht te krijgen op de verscheidenheid van deze productgroep, en tegelijkertijd meer te weten te komen over enerzijds de verschillen en anderzijds de overeenkomsten tussen voedselpatronen.

Meer

IMGL5670

FC de Toekomst

FC de Toekomst is de stadsdependance van Flevo Campus. Midden in het winkelcentrum van Almere heeft Flevo Campus een winkelpand ingericht waar bijeenkomsten en onderzoeken kunnen worden georganiseerd. Bovendien kan je er van vrijdag tot zondag eten in de Volkskantine. Daarmee komt Flevo Campus naar de Almeerder toe. En dat is belangrijk, want om te weten hoe de mensen eten, moet je samenkomen, samen eten en het er samen over hebben.

Meer

2022.08 - Overview Floriade-park0588

Flevo Campus Specials

De wereldbevolking groeit naar negen – misschien wel tien – miljard mensen in 2050 en naar verwachting woont twee derde daarvan in steden. Dit leidt tot het grootste vraagstuk van onze tijd: hoe gaan we deze groeiende stedelijke bevolking voeden? In de Flevo Campus specials bijten we ons vast in dit vraagstuk en zoeken we op interactieve wijze naar antwoorden in de verhalen die bestaan.

Meer

volkskantine

De Volkskantine

Iedereen moet eten, daarin zijn we gelijk. Toch is er geen gelijke toegang tot goede en gezonde voeding. De Volkskantine wil daar verandering in brengen. Het project wil de nieuwe basisvoorziening voor goed en betaalbaar eten zijn en onderzoekt hoe dat te doen, door het te doen. Het is een plek waar eten is losgekoppeld van winst maken, waar fantastische, gezonde en duurzame maaltijden voor de prijs van een snackbarmaaltijd worden geserveerd, net zo makkelijk als een Hema restaurant, en met de sfeer van een koffiehuis om de hoek.

De Volkskantine is een samenwerking tussen Public Food, een organisatie die zich inzet voor een maatschappelijk voedselsysteem en Flevo Campus dat zich als kennisinstelling bezig houdt met stedelijke voedselvraagstukken.

Traverse 1a, 1315 TJ, Almere www.volkskantine.nl

Meer

En-toen-kwam-corona-1

Korte ketens

De voedselnetwerken waarop de moderne supermarkt voor zijn toevoer vertrouwt, omspannen de hele wereld. Meer en meer producten komen van verder en verder. En dat is een groot goed. Maar dit voedselsysteem heeft ook nadelen. Dit dossier verkent daarom de mogelijkheden en voordelen van het alternatief: de 'korte keten.' Meer weten?

Meer

Aeres-University_green-facade

Lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken

Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving (ook wel: foodscape) waarin consumenten toegang hebben tot gezond en duurzaam voedsel, veelal lokaal, dat past bij hun achtergrond, manier van leven, en beschikbare middelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor kleinere initiatieven in de stad, maar ook voor korte ketens die zorgen dat voedsel vanuit de regio in de stad beschikbaar is.

Meer

De Seizoenarbeiders aan het werk

Seizoenarbeiders

In het voorjaar van 2020 startte het initiatief De Seizoenarbeiders toen er door Covid-19 weinig buitenlandse seizoenarbeiders naar Nederland kwamen en jongeren uit de evenementensector zonder werk zaten. Het bleek een succesvolle match. In totaal werkten er in dat jaar gesteund door Flevo Campus 233 seizoenarbeiders bij 46 telers, waarvan het overgrote deel bij fruittelers en akkerbouwers in Flevoland. Wij brachten in kaart wie deze Seizoenarbeiders zijn en hoe zij dit werk hebben ervaren.

Meer

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash

Studentonderzoek

Studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam werken samen met het lectoraat stedelijke voedselvraagstukken Aeres aan gerichte onderzoeksvragen. In korte interviews stellen we de studenten en hun onderzoek aan je voor.

Meer

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website