How do we feed the city?

Missie

Flevo Campus draagt bij aan een gezonde en duurzame toekomst door voedsel centraal te stellen. Voedselinnovatie dus, in de breedste zin van het woord. Ondernemers, onderzoekers, onderwijs, beleidsmakers en burgers worden hierbij in een vroeg stadium betrokken teneinde een breed gedragen verandering te realiseren.

Korte en lange ketens

Dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk worden gebracht.

Flevo Campus is het kennis- en actielab waarin taaie stedelijke voedselvraagstukken worden opgelost. Vraagstukken als de eiwittransitie (‘hoe zorgen we voor een omschakeling naar een meer plantaardig dieet?’), efficiënte korte ketens en de kloof tussen producent en consument worden in concrete programma’s aangepakt en dragen direct bij aan lokale innovatie bij ondernemers. Onderzoekers en overheden worden in een vroeg stadium betrokken, en ook de burger wordt behandeld als een actor in plaats van een passieve consument. 

Zo zorgt Flevo Campus dat onderzoekers, ondernemers, docenten, burgers en studenten samenwerken aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk worden gebracht. Dit doen we door het uitvoeren van actiegericht onderzoek binnen onze kennis- en actielabs. Vraagstukken worden in deze labs samen met de ketenpartners opgelost, zodat innovaties een directe impact hebben op het gehele systeem. Daarnaast verbinden wij ondernemers met de juiste kennisinstituten en vormen wij de schakel tussen bedrijfsleven, overheid, onderzoek, onderwijs en de consument (quadruple helix). Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een ondernemers-hulpdesk, het inzetten van vouchers voor een directe oplossingen van voedselvraagstukken en onze interdisciplinaire gastronomy-labs. 

Flevo Campus betrekt alle belangrijke spelers bij voedselinnovatie: voedselondernemers, onderzoekers en onderwijzers, overheden en natuurlijk de burger worden meegenomen in de zogenaamde quadruple helix.

Dit is de plek waar alles samenkomt: denken en doen, stad en land, productie en consumptie.

Visie

Flevo Campus bevindt zich op de grens van een van de meest productieve akkerlanden ter wereld en de randstad, een ontluikende megastad. Op deze plek komt alles samen: denken en doen, stad en land, productie en consumptie. Flevo Campus brengt het hoog producerende achterland van Almere in verbinding met ondernemers, kennisinstellingen, overheden en consumenten. Zo zorgen we er samen voor dat de voedselketens veel korter worden en alle actoren weer met elkaar in contact zijn. 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website